9 stycznia 2024

Akademia Piłkarska z Brązową Gwiazdką PZPN

Akademia Piłkarska CANPACK Okocimski Brzesko informuje, iż po weryfikacji złożonych dokumentów oraz pozytywnych ocenach z  wizyt wstępnych i monitorujących, Polski Związek Piłki Nożnej przyznał naszej Akademii srebrny certyfikat w Programie Certyfikacji PZPN na rok 2024, co oznacza iż Akademia kolejny raz spełniła szereg wymagań związanych z  funkcjonowaniem szkółki na poziomie srebrnym, na którym Akademia działała od marca 2022 r.

Ze względu na dużą liczbę grup certyfikowanych oraz pozostałych grup nie objętych certyfikacją  a będących w strukturach Klubu(grupy dziewcząt, trampkarze 2010, 2009, junior młodszy, junior starszy/senior II, senior, bramkarze) a co za tym idzie  brakiem odpowiedniej ilości i wielkości infrastruktury oraz zasobów kadrowych, Zarząd Klubu podjął decyzję o skierowaniu wniosku do PZPN o obniżenie poziomu certyfikatu z srebrnego na brązowy.

Stosowne dokumenty zostały przekazane Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej i decyzją władz PZPN z dnia 08.01.2024, AP CANPACK Okocimski Brzesko będzie certyfikowaną szkółką na poziomie brązowym.