16 marca 2018

Badania lekarskie

Zarząd klubu informuje, że dnia 3 kwietnia 2018 roku w godzinach 17:30 – 19:00 w klubowym budynku przy ul. Okocimskiej 34 odbędą się obowiązkowe badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej. Badania dotyczą najmłodszych zawodników Akademii Piłkarskiej tj. skrzatów, żaków, orlików oraz bambini.

Klub zwraca się również z prośbą o wykonanie dodatkowych badań: morfologii, cukru oraz żelaza.